Badatelská místa

Většina materiálů, které byly využity pro tvorbu databáze Ostravského divadelního archivu, je uložena v jednotlivých divadlech. Zpravidla se zde nacházejí texty her a ve větší či menší míře i dokumentace k inscenacím (fotografie, programy, plakáty, pozvánky na premiéry a další tiskoviny, novinové výstřižky, záznamy inscenací ad.). Zároveň jsou v divadlech uloženy i materiály týkající se uměleckých pracovníků, kteří zde působili. V případě zájmu o nahlédnutí do sbírek uložených v divadlech doporučujeme předem kontaktovat přímo konkrétní divadlo a domluvit se na možnostech zpřístupnění materiálů a osobní návštěvy.
Další část pramenů vztahujících se k ostravským divadlům je k dispozici také ve fondech Archivu města Ostravy, kde se mj. nachází i dobový denní tisk. V něm je možné dohledat recenze, informace o reprízách inscenací nebo články o dobovém divadelním dění. Informace vztahující se k divadelnímu životu v Ostravě se nacházejí i v Ostravském muzeu a ve Slezském zemském muzeu v Opavě, nebo ve sbírkách Divadelního oddělení Národního muzea.
Prameny k ostravským divadlům, inscenacím i osobnostem jsou uloženy také v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Jeho virtuální studovna obsahuje přístupové rozhraní ke všem jeho dostupným databázím (bibliografie, divadelní inscenace po roce 1945, scénografie, fotografie, audiotéka, videotéka a další). Digitalizované materiály jsou dle možností zpřístupněny na internetu nebo je možné si je prostudovat prezenčně v badatelně.

Fotogalerie

Sponzoři a partneři:
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners