Divadlo Mír

logo
Divadlo Mír sídlí v budově bývalého kina Mír v Ostravě-Vítkovicích, která v minulosti dlouhou dobu chátrala. Kultura se do tohoto prostoru vrátila až v roce 2016, kdy si Albert Čuba, bývalý herec ostravského divadla Komorní scéna Aréna, splnil svůj životní sen a založil zde zcela nové ostravské divadlo.
Od té doby prošla budova divadla velkými obměnami a postupně se tak stala moderním kulturním prostorem nabízejícím kvalitní zábavu, ale i vysoký návštěvnický komfort. V létě 2019 prošel divadelní sál další velkou rekonstrukcí, při které došlo k úpravě elevace hlediště a ke zvýšení stropu, který nyní kopíruje původní strop bývalého kina Mír. Divadlo Mír si vytváří stále větší diváckou základnu a jako první ostravské soukromé divadlo tak našlo své pevné místo na kulturní mapě Ostravy.
Jeho repertoár v současné době tvoří převážně komediální inscenace z vlastní produkce, jejichž cílem je zejména kvalitně pobavit diváka a přenést jej na dvě hodiny do světa, ve kterém není prostor pro všední starosti a problémy, ale jen pro smích a dobrou náladu. Občas se však v Míru nebojí ani neobvyklých experimentů mimo komediální žánr. V divadelní sezóně 2019/2020 mají navíc v plánu realizovat i menší, tzv. „off scénu“, která se bude zcela vymykat běžnému repertoáru tohoto mladého divadla.
Mimo vlastní divadelní produkci zde hostují soubory z celé republiky s inscenacemi, ve kterých hrají ty nejznámější osobnosti české divadelní a filmové tvorby. Pořádají se zde také koncerty, semináře či přednášky.
Specifikem Divadla Mír je také to, že nemá stálý herecký soubor, takže se na jeho jevišti potkávají herci a tvůrci prakticky ze všech ostravských divadel, ale i z divadel z jiných koutů České republiky či Polska. Divák má tak jedinečnou příležitost vidět své oblíbené herce z různých divadel pohromadě a v jiných hereckých polohách, než na které byl doposud zvyklý. Mír je zkrátka otevřen všem tvůrčím osobnostem, které zde chtějí realizovat své sny, a divákům, kteří se chtějí kvalitně bavit.
Divadlo Mír

Historie budovy Divadla Mír

Historie budovy Divadla Mír je spjata s počátky a rozvojem ostravské kinematografie. Budova kina – s původním názvem Bio Rekord – byla postavena již za první republiky na počátku třicátých let. Filmový provoz – později pod názvem kino Mír – zde probíhal až do začátku devadesátých let. Kino patřilo mezi hojně navštěvované a mnoho Ostravanů by si jeho interiér jistě vybavilo i dnes. Dynamickou proměnu společnosti po roce 1989 ale filmové promítání již nepřežilo.
O výstavbu kina Rekord se zasadil především pplk. MUDr. Ludvík Klega, legionář a starosta Sokola. Za první republiky totiž koncesi k provozování biografu nemohly získat soukromé osoby, ale pouze obecně prospěšné spolky, jako například Sokol. Návrh a realizaci stavby měla na starosti projekční kancelář Kolář & Rubý. Architekti František Kolář a Jan Rubý se podíleli také na budově Revírní bratrské pokladny na ulici Českobratrská, na budově dnešního hotelu Mercure či na projektu Nové radnice. V neposlední řadě je i kino Vesmír v centru města jejich dílem.
Po ukončení kinematografického provozu byla budova několik let sídlem vítkovického gymnastického klubu. S jeho odchodem však začala budova chátrat. Nakonec ji do vlastnictví v již takřka dezolátním stavu získali vietnamští obchodníci, kteří budovu zrekonstruovali a následně v ní prodávali svůj sortiment. Budova následně opět změnila majitele a v dalších letech byla prázdná a nevyužívaná.
A bylo tomu tak až do června roku 2016, kdy si budovu pronajal a následně odkoupil herec Komorní scény Aréna Albert Čuba s cílem vytvořit zde novou profesionální divadelní scénu. Do budovy se tak po dlouhých 24 letech opět vrátila kultura a začala se psát historie nového ostravského divadla.
Sponzoři a partneři:
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners