Detail osoby

Jan Škoda

2. 5.1896 – 17. 11.1981

šéfrežisér a dramaturg činohry Národního divadla moravsko-slezského (1930–1931), šéf činohry Národního divadla moravsko-slezského (1932–1937), ředitel a šéf činohry Českého divadla moravsko-ostravského (1940–1942)
 

Jan Škoda, významný divadelní činoherní režisér, spoluzakladatel a první ředitel Realistického divadla v Praze, později režisér činohry Národního divadla v Praze (1950–1951) a umělecký šéf a režisér v Divadle na Vinohradech (1951–1960), vynikající pedagog, jenž vychoval řadu hereckých osobností českého divadla, se ve třicátých a čtyřicátých letech zásadně podílel na formování ostravského činoherního souboru a celého ostravského kulturního života.
Ze začátku byl omezován Spolkem Národního divadlo moravsko-slezské, který nechápal jeho vyhraněnou dramaturgii zaměřenou především na vytvoření lidového divadla a na kritiku stávajícího společenského řádu. Uvádí na ostravskou scénu domácí klasiku (Tyl, Jirásek, bratři Mrštíkové), ruské hry (Gorkého Jegor Bulyčov, Katajevova Kvadratura kruhu) a světový klasický repertoár (Shakespeare, Moliére, Goethe, Rolland). Vetšinu uvedených her sám režíroval a jeho režie patří k nejvýznamnějším na ostravské činoherní scéně.
Jan Škoda si jako šéf vybíral ke spolupráci vynikající režiséry, výtvarníky a herce. K divadelní výtvarné práci přivedl například malíře a grafika Jana Sládka, který se záhy vypracoval mezi přední české jevištní výtvarníky, nebo vychoval z mladého herce Karla Palouše úspěšného režiséra, jenž za svého působení v Ostravě režíroval přes padesátku činoherních a operních inscenací.
Trojice Škoda-Palouš-Sládek tvořila ve třicátých letech velmi silné umělecké vedení ostravské činohry, které se obklopovalo významnými a vynikajícími herci – jmenujme alespoň Jiřího Myrona, Táňu Hodanovou, Marii Rýdlovou, Lídu Čtvrtečkovou, Antonína Brože, Gustava Nezvala, Rudolfa Deyla ml. a Frantu Paula. Později byl soubor doplněn mladou generací herců a hereček, z nichž vynikli Jana Ebertová, Anna Kratochvílová, Osvald Albín a Jiří Roll. S tímto souborem Jan Škoda zaznamenal významné úspěchy a posílil pozici ostravského divadla v celostátním měřítku. K nejúspěšnějším inscenacím té doby patřily a kritikou byly vysoce ceněny Shakespearovy hry – Kupec benátský (1933), Julius Caesar (1935), Veselé ženy windsdorské (1936), Král Lear (1937), ale také Rollandova Hra o lásce a smrti (1934), O´Neillovo drama Smutek sluší Elektře (1935), Čapkův Loupežník (1935), Langerova Periferie (1936) a Schillerovo drama Úklady a láska (1940).
Jan Škoda připravil také řadu scénických pásem v Klubu přátel moderní kultury, jenž sdružoval především mladé pokrokové literáty, divadelníky, hudebníky a výtvarníky s levicovým zaměřením. Jan Škoda projevoval, a nejenom zde, neobyčejnou lidskou i uměleckou statečnost, když připravoval večer pokrokové americké poezie, večer prokletých básníků, večer věnovaný knihám, které Hitler pálil na hranicích, večer židovské poezie apod. Ve válečných letech vytvářel programově divadlo lidové, české, pokrokové a hojně navštěvováné stejně smýšlejícím obecenstvem. Díky této oblíbenosti se stal pro ostravské gestapo nepohodlným a musel v roce 1943, po krátkém zatčení, odejít do Prahy do malého podzemního divadla Alhambra na Václavském náměstí, zvaného Nezávislé divadlo.

O Škodových názorech na divadlo vypovídají mimo jiné tato slova:

…už svou podstatou je tedy herectví něčím, co je odkázáno jen na svůj čas, tedy vlastně něčím planým, něčím, co s poslední reprisou se odkládá, mění v pověst, upadá v zapomnění.“… „Hercův výkon nezachytí žádný fotografický aparát, film, žádná deska nic – i divákova paměť je slabá ….“ „…divák všech dob chtěl na herci, aby ho uchvátil, ne jen dojal a ne jen ohromil, ale uchvátil, citem i rozumem. Dnešní herec (neříkejme: moderní!), nechce-li, aby celá jeho práce zůstala planou, musí si tento požadavek uvědomit intensivněji než herec včerejška, protože v dnešní době, kdy se pomalu rodí nový svět, půjde jistě i o novou formu divadla, ne-li o divadlo vůbec.
Škoda, Jan. Plané herectví . In Almanach Národního divadla v Moravské Ostravě za sezonu 1932-1933. Moravská Ostrava 1933.

…můžeme právem říci, že dnes tvoří divadlo neoddělitelně herec, divák a kritik.“ „Není tu však oné soudržnosti mezi všemi třemi složkami, které dohromady tvoří pojem divadla, která vytvářela onu potřebnou atmosféru spolupráce, potřebnou v tak důležité chvíli, kdy se divadlo vlastně znova formuje a organizuje. Snad byla příčinou hospodářská krise, že herec i kritik ztratil důvěru divákovu; povážlivé však je, že se ztratila vzájemná důvěra mezi hercem a kritikem.
Škoda, Jan. Třetí, neméně důležitý (Poznámka o divadelní kritice) . In Almanach Národního divadla moravskoslezského v Moravské Ostravě za sezonu 1935-1936. Moravská Ostrava 1936.


Minulé sezony opíraly se vydatně o starší českou dramatickou tvorbu. Mělo to svůj důvod jednak v obecném přimknutí se k minulosti, jednak v nedostatku nových témat. Přece však dnešku bude věnováno více místa. Bylo kdesi nedávno řečeno, že regionalism má smysl jen tehdy, je-li službou na svém místě pro celek. Ve smyslu tohoto postulátu určujeme si i náš umělecký program. A v tom smyslu budiž i naše scéna regionální.
Škoda, Jan. O umělecký program. In Ročenka Českého divadla moravskoostravského 1941, Moravská Ostrava 1941.
 

Inscenační tým

Inscenační tým

1930/1931

Název inscenace Funkce Divadlo
TŘÍDIČ ŠTĚRKU
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
ŽENA
Režie
Scéna
Národní divadlo moravskoslezské
ČARODĚJ
Překlad
Národní divadlo moravskoslezské
FARMA V EVROPĚ
Režie
Scéna
Národní divadlo moravskoslezské
CVRČEK U KRBU
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
SRDCE A VÁLKA (BRATRSTVÍ)
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
CAESAR A KLEOPATRA
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
SULAMIT
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
VETA ZA VETU (PŮJČKA ZA OPLÁTKU) (OKO ZA OKO)
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
DĚTI STARÉHO MLÁDENCE
Režie
Scéna
Národní divadlo moravskoslezské
KUPČÍCI SE SLÁVOU
Režie
Scéna
Národní divadlo moravskoslezské
KVADRATURA KRUHU
Režie
Národní divadlo moravskoslezské

1931/1932

Název inscenace Funkce Divadlo
DĚTI STARÉHO MLÁDENCE
Režie
Scéna
Národní divadlo moravskoslezské
KVADRATURA KRUHU
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
ALŽBĚTA ANGLICKÁ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
FAUST
Režie
Národní divadlo moravskoslezské

1932/1933

Název inscenace Funkce Divadlo
SOUD LÁSKY
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
MANŽELSTVÍ NA VÝPOVĚĎ
Režie
Scéna
Národní divadlo moravskoslezské
OPOJENÍ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
PÁN, KTERÝ BUDÍ DŮVĚRU
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
DOMINO
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
DON JUAN
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ V ČECHÁCH
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
BIGAMIE
Režie
Scéna
Národní divadlo moravskoslezské
DIVOTVORNÝ KLOBOUK
Režie
Národní divadlo moravskoslezské

1933/1934

Název inscenace Funkce Divadlo
BIGAMIE
Režie
Scéna
Národní divadlo moravskoslezské
DIVOTVORNÝ KLOBOUK
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
ANDĚLÉ MEZI NÁMI
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
SVATÝ VÁCLAV
Režie
Scéna
Národní divadlo moravskoslezské
SESTRA
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
VEČER NACISTY ZAKÁZANÝCH AUTORŮ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
BOJ NA NŮŽ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
HASANAGINICA
Režie
Scéna
Národní divadlo moravskoslezské
KUPEC BENÁTSKÝ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
KOMU DAL BŮH ÚŘAD
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
HRA O LÁSCE A SMRTI
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
POSEL
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
VELBLOUD UCHEM JEHLY
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
HUSITÉ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
MLÁDÍ VPŘED
Režie
Národní divadlo moravskoslezské

1934/1935

Název inscenace Funkce Divadlo
KOMU DAL BŮH ÚŘAD
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
HUSITÉ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
MLÁDÍ VPŘED
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
ČISTÁ RASA
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
DVOJÍ TVÁŘ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
KONVÁŘ POLITIK
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
JIŘÍ PODĚBRADSKÝ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
MANŽELSTVÍ S R. O.
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
VEČEŘE O OSMÉ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
JULIUS CAESAR
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
OVEČKA CHUĎASOVA
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
PALACKÉHO TŘÍDA 27
Režie
Národní divadlo moravskoslezské

1935/1936

Název inscenace Funkce Divadlo
MANŽELSTVÍ NA VÝPOVĚĎ
Režie
Scéna
Národní divadlo moravskoslezské
ČISTÁ RASA
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
PALACKÉHO TŘÍDA 27
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
LOUPEŽNÍK
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
ČASY SE MĚNÍ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
I CHYTRÁK SE SPÁLÍ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
PÁD ARKUNA
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
MILIONÁŘKA
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
AMFITRYON
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
JUPITER
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
VESELÉ ŽENY WINDSORSKÉ (VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ)
Režie
Národní divadlo moravskoslezské

1936/1937

Název inscenace Funkce Divadlo
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
VESELÉ ŽENY WINDSORSKÉ (VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ)
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
PERIFERIE
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
VESELE SE TOČÍME DOKOLA
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
JEGOR BULYČOV A TI DRUZÍ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
BENEDEK aneb VOJENSKÁ ČEST
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
KRÁL LEAR
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
KAMENNÝ HOST
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
MATINÉ KE 100. VÝROČÍ ÚMRTÍ A. S. PUŠKINA
Režie
Národní divadlo moravskoslezské

1939/1940

Název inscenace Funkce Divadlo
TOUŽENÍ POD JILMY (TOUHA POD JILMY, také FARMA POD JILMY)
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
SEN NOCI SVATOJANSKÉ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské

1940/1941

Název inscenace Funkce Divadlo
SEN NOCI SVATOJANSKÉ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
MISTR OSTRÉHO MEČE
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
ÚKLADY A LÁSKA
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
BANKROTÁŘ
Režie
Národní divadlo moravskoslezské
ROMEO A JULIE
Režie
České divadlo moravsko-ostravské

1941/1942

Název inscenace Funkce Divadlo
VESELÉ MĚSTEČKO (VĚJÍŘ)
Režie
České divadlo moravsko-ostravské
ISABELA ŠPANĚLSKÁ
Režie
České divadlo moravsko-ostravské
GAZDINA ROBA
Režie
České divadlo moravsko-ostravské
SMRT HIPPODAMIE
Režie
České divadlo moravsko-ostravské
DOMOV
Režie
České divadlo moravsko-ostravské

1942/1943

Název inscenace Funkce Divadlo
DOMOV
Režie
České divadlo moravsko-ostravské
NAŠI FURIANTI
Režie
České divadlo moravsko-ostravské
CLAVIJO
Překlad
České divadlo moravsko-ostravské
MOST
Režie
České divadlo moravsko-ostravské

Články

Články

DIVADLO-tisk
(2. 12. 1940)

DIVADLO-tisk
(30. 12. 1944)

Sponzoři a partneři:
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners