Detail osoby

František Balej

Obsazení

Obsazení

1921/1922

Název inscenace Role Divadlo
JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Florián Králíček, statkář
Národní divadlo moravskoslezské

1922/1923

Název inscenace Role Divadlo
SEDM HAVRANŮ
Beneš, zbrojnoš Jaroslavův
Národní divadlo moravskoslezské
PALEČEK A ZLATOVLÁSKA
Jindra, chudý dřevař
Národní divadlo moravskoslezské
JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Florián Králíček, statkář
Národní divadlo moravskoslezské
FIGAROVA SVATBA
Basilio, hraběnčin učitel hry na klavír
Národní divadlo moravskoslezské
RABÍNSKÁ MOUDROST
Jakub Prefát, majitel krčmy na Uhelném trhu
Národní divadlo moravskoslezské
MIGNON
Antonio, sluha
Národní divadlo moravskoslezské
ORLÍK
Hrabě z Dietrichsteinu, vévodův vychovatel
Lékař
Starý vesničan
Tyrolák
Landsknecht
Národní divadlo moravskoslezské
ČERT A KRČMÁŘKA
Infernus, starý ďábel
Národní divadlo moravskoslezské
HRA SE SMRTÍ
Notkin, agent pojišťovny Buďme klidní
Národní divadlo moravskoslezské
ANDREA DEL SARTO
Mathurin, sluha
Národní divadlo moravskoslezské
O ČEM SNÍ MLADÉ DÍVKY
Spadilla, sluha
Národní divadlo moravskoslezské
POHÁDKA ZIMNÍHO VEČERA (ZIMNÍ POHÁDKA)
Žalářník
Národní divadlo moravskoslezské
ŠTĚPOVÁNÍ
Artur Nelli, advokát
Národní divadlo moravskoslezské
JAN ZA CHRTA DÁN
Krenčík
Národní divadlo moravskoslezské
MAJITEL HUTÍ
Gobert, dělník
Národní divadlo moravskoslezské
AMFITRYON
Naukratés, thébský setník
Národní divadlo moravskoslezské
V ZÁŘI MILIONŮ
Novotný, domácí pán z Ostravy
Akinai Winternitz, obchodník s oděvy
Národní divadlo moravskoslezské
HANDLEŘ BINAR
Škaredy Draštich, burmister stary
Národní divadlo moravskoslezské
KDYŽ KVETE KAPRADÍ
Bezděk, který vodí procesí
Národní divadlo moravskoslezské
PĚT SET PROCENT
Ředitel Boge
Národní divadlo moravskoslezské
TVRDOHLAVÁ ŽENA
Stárek
Národní divadlo moravskoslezské
NEPŘÍTEL LIDU
První dělník
Národní divadlo moravskoslezské
DANTON
Vadier
Národní divadlo moravskoslezské
TŘI NEDĚLE V CHLÁDKU
François
Národní divadlo moravskoslezské
VELBLOUD UCHEM JEHLY
Bezchyba, bankovní ředitel
Národní divadlo moravskoslezské
NA LETNÍM BYTĚ
Franc, podomek
Národní divadlo moravskoslezské
KRÁSNÁ HELENA
Ceremoniář
Národní divadlo moravskoslezské

1923/1924

Název inscenace Role Divadlo
PRAŽSKÝ ŽID
Barnabáš Vokoun, klíčník městské šatlavy
Národní divadlo moravskoslezské
TVRDOHLAVÁ ŽENA
Stárek
Národní divadlo moravskoslezské
TŘI NEDĚLE V CHLÁDKU
François
Národní divadlo moravskoslezské
VELBLOUD UCHEM JEHLY
Bezchyba, bankovní ředitel
Národní divadlo moravskoslezské
NA LETNÍM BYTĚ
Franc, podomek
Národní divadlo moravskoslezské
MAHARADŽŮV MILÁČEK
Vrchní číšník
Národní divadlo moravskoslezské
PŮL SRDCE
Herec
Národní divadlo moravskoslezské
PALACKÉHO TŘÍDA 27
Robert, sluha
Národní divadlo moravskoslezské
CYRANO Z BERGERACU
Pátý kadet
Cuigy
Národní divadlo moravskoslezské
JANEK
Wilke, soudní sluha
Národní divadlo moravskoslezské
DŮM U TŘÍ DĚVČÁTEK
Krankenmajer, inspektor
Národní divadlo moravskoslezské
BYL JEDNOU JEDEN KRÁL
Druhý nápadník
Druhý uhlíř
Národní divadlo moravskoslezské
KARIKATURY
Lassota, student
Národní divadlo moravskoslezské
SOUCIT
Pavel Vaverka, profesor, turista
Národní divadlo moravskoslezské
HOŠI Z PRVNÍ LEGIE
Bradna, řezník, pražský měšťan, člen Svornosti
Páter Severin z téhož řádu
Národní divadlo moravskoslezské
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
Antonio, lodní kapitán, Sebastianův přítel
Národní divadlo moravskoslezské
MEDVĚD A VÍLA
Maďal, lesní duch
Národní divadlo moravskoslezské
SOUD LÁSKY
Loys Lascaris, hrabě z Brigue
Národní divadlo moravskoslezské
PANÍ RÓZA
Tomáš Pokorný, krejčí
Národní divadlo moravskoslezské
NAŠI FURIANTI
Matěj Šumbal, sedlák a obecní výbor
Národní divadlo moravskoslezské
HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
Lepohlav, Světislavův zbrojnoš
Národní divadlo moravskoslezské
STYDLIVÝ DON JUAN
Drožkář
Národní divadlo moravskoslezské
PODZIMNÍ MANÉVRY
Lájoš, čeledín
Národní divadlo moravskoslezské
MONA VANNA
Torello, Quidův poručík
Národní divadlo moravskoslezské
KOUZELNÁ FLÉTNA
První otrok
Národní divadlo moravskoslezské
MARNÁ LÁSKY SNAHA
Mercade, pán z družiny francouzské princezny
Národní divadlo moravskoslezské
ŽNĚ
Bartoš, dělník
Národní divadlo moravskoslezské
LOUPEŽNÍCI
Daniel, starý sluha u Moorů
Národní divadlo moravskoslezské
ŽIŽKOVA SMRT
Půta z Častolovic, český pán na straně Zikmundově
Hlásný na hradě Přibyslavi
Národní divadlo moravskoslezské
KAPITÁN BRASSBOUND (OBRÁCENÍ KAPITÁNA BRASSBOUNDA)
Osman Alí, šejkův posel
Národní divadlo moravskoslezské

1924/1925

Název inscenace Role Divadlo
VELBLOUD UCHEM JEHLY
Bezchyba, bankovní ředitel
Národní divadlo moravskoslezské
ŽIŽKOVA SMRT
Půta z Častolovic, český pán na straně Zikmundově
Hlásný na hradě Přibyslavi
Národní divadlo moravskoslezské
KAPITÁN BRASSBOUND (OBRÁCENÍ KAPITÁNA BRASSBOUNDA)
Osman Alí, šejkův posel
Národní divadlo moravskoslezské
Sponzoři a partneři:
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners