Detail osoby

Zdeněk Podlipný

Obsazení

Obsazení

1922/1923

Název inscenace Role Divadlo
MARYŠA
Hrdlička, obecní slouha
Národní divadlo moravskoslezské
LABUTÍ JEZERO
Jiný šlechtic
Národní divadlo moravskoslezské
PALEČEK A ZLATOVLÁSKA
Čaroděj
Národní divadlo moravskoslezské
RABÍNSKÁ MOUDROST
Kryštof Geissler, tělesný strážce Rudolfa II.
Národní divadlo moravskoslezské
ORLÍK
Baron z Obenausu
Generál Hartmann
Setník Foresti
Vikomt d´Otrante
Sedlák
Lokaj v Schönbrunnu
Národní divadlo moravskoslezské
ČERT A KRČMÁŘKA
Liton, čert
Národní divadlo moravskoslezské
HRA SE SMRTÍ
Ivan Nikanorovič Kazancev
Národní divadlo moravskoslezské
ANDREA DEL SARTO
Jean, sluha
Národní divadlo moravskoslezské
VĚC MAKROPULOS
Solicitátor Vítek
Národní divadlo moravskoslezské
POHÁDKA ZIMNÍHO VEČERA (ZIMNÍ POHÁDKA)
Autolycus, taškář
Národní divadlo moravskoslezské
FIRMA POTTASH A PERLMUTTER
Senátor Murphy
Národní divadlo moravskoslezské
ŠTĚPOVÁNÍ
Komorník
Národní divadlo moravskoslezské
JAN ZA CHRTA DÁN
Midloch
Národní divadlo moravskoslezské
MAJITEL HUTÍ
Bachelin, přítel rodiny de Beaulieu
Národní divadlo moravskoslezské
AMFITRYON
Polidas
Národní divadlo moravskoslezské
V ZÁŘI MILIONŮ
Chaim Himelgold, krakovský bankéř
Národní divadlo moravskoslezské
HANDLEŘ BINAR
Anton, hutny a sušed
Národní divadlo moravskoslezské
KDYŽ KVETE KAPRADÍ
Šrůtek, poctivý tkadlec
Národní divadlo moravskoslezské
PĚT SET PROCENT
Komoří, dvorní lovčí
Národní divadlo moravskoslezské
TVRDOHLAVÁ ŽENA
Matinoha, duch krkonošských hor
Národní divadlo moravskoslezské
NEPŘÍTEL LIDU
Haustad, redaktor Posla lidu
Národní divadlo moravskoslezské
ĎÁBEL
Ondřej
Národní divadlo moravskoslezské
DANTON
Saint-Just
Národní divadlo moravskoslezské
TŘI NEDĚLE V CHLÁDKU
Pantruche
Národní divadlo moravskoslezské
VELBLOUD UCHEM JEHLY
Joe Vilím, velkoobchodník, jeho otec
Národní divadlo moravskoslezské
COP
Troufal, celní oficiál ve výslužbě
Národní divadlo moravskoslezské
KRÁSNÁ HELENA
Filokomes, sluha v chrámu Apollonově
Národní divadlo moravskoslezské
ZVÍKOVSKÝ RARÁŠEK
Kryštof ze Švamberka
Národní divadlo moravskoslezské

1923/1924

Název inscenace Role Divadlo
PRAŽSKÝ ŽID
Ondřej Jakobides, predikant
Národní divadlo moravskoslezské
FIRMA POTTASH A PERLMUTTER
Senátor Murphy
Národní divadlo moravskoslezské
TVRDOHLAVÁ ŽENA
Matinoha, duch krkonošských hor
Vydřiduška, jeho správce
Národní divadlo moravskoslezské
TŘI NEDĚLE V CHLÁDKU
Pantruche
Národní divadlo moravskoslezské
VELBLOUD UCHEM JEHLY
Joe Vilím, velkoobchodník, jeho otec
Národní divadlo moravskoslezské
PALACKÉHO TŘÍDA 27
Heliodor Drmola, veřejný posluha
Národní divadlo moravskoslezské
CYRANO Z BERGERACU
Ragueneau
Národní divadlo moravskoslezské
JANEK
Gergard Beck, inženýr
Národní divadlo moravskoslezské
ZÁVRAŤ
Homoláč, vrchní zemský rada
Národní divadlo moravskoslezské
BYL JEDNOU JEDEN KRÁL
První uhlíř
Národní divadlo moravskoslezské
KARIKATURY
Jesz, student
Národní divadlo moravskoslezské
SOUCIT
Mach Krampota, kretén zpoza Beskydu
Národní divadlo moravskoslezské
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
Pan Ondřej Zmrzlík, rytíř
Národní divadlo moravskoslezské
MEDVĚD A VÍLA
Mračoun, čarodějník
Národní divadlo moravskoslezské
SOUD LÁSKY
Lanfranc Cigalla, trubadúr
Národní divadlo moravskoslezské
SRDCE TRUMFEM
Pingleux
Národní divadlo moravskoslezské
NAŠI FURIANTI
František Fiala, krejčí
Národní divadlo moravskoslezské
CO JE NEJHLAVNĚJŠÍ
Úředník ve výslužbě
Národní divadlo moravskoslezské
HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
Hadrián z Římsů
Národní divadlo moravskoslezské
MONA VANNA
Trivulzio, tajný vyslanec republiky Florencie
Národní divadlo moravskoslezské
MARNÁ LÁSKY SNAHA
Don Adriano de Armado, blouznivý Španěl
Národní divadlo moravskoslezské
ŽNĚ
Venclík, účetní
Národní divadlo moravskoslezské
LOUPEŽNÍCI
Franz, jeho další syn
Národní divadlo moravskoslezské
ŽIŽKOVA SMRT
Fernando, biskup lucký, papežský legát na císařském dvoře
Jan Rokycana, bakalaureat a mistr bohosloví
Národní divadlo moravskoslezské
KAPITÁN BRASSBOUND (OBRÁCENÍ KAPITÁNA BRASSBOUNDA)
Reverend Leslie Rankin, misionář
Národní divadlo moravskoslezské
JIŘÍKOVO VIDĚNÍ
Bodáček, voják
Národní divadlo moravskoslezské

1924/1925

Název inscenace Role Divadlo
FIRMA POTTASH A PERLMUTTER
Senátor Murphy
Národní divadlo moravskoslezské
PRAŽSKÝ ŽID
Přibík Jeníšek, bývalý ranhojič, později prokurátor
Národní divadlo moravskoslezské
MARYŠA
Hrdlička, obecní slouha
Národní divadlo moravskoslezské
JAN HUS
Martin Křidélko, zvoník v Betlémské kapli
Kurt, kostnický měšťan
Národní divadlo moravskoslezské
TVRDOHLAVÁ ŽENA
Matinoha, duch krkonošských hor
Vydřiduška, jeho správce
Národní divadlo moravskoslezské
VELBLOUD UCHEM JEHLY
Joe Vilím, velkoobchodník, jeho otec
Národní divadlo moravskoslezské
ZVÍKOVSKÝ RARÁŠEK
Kryštof ze Švamberka
Národní divadlo moravskoslezské
HOŠI Z PRVNÍ LEGIE
Kníže Alfred Windischgrätz
Národní divadlo moravskoslezské
ŽIŽKOVA SMRT
Fernando, biskup lucký, papežský legát na císařském dvoře
Jan Rokycana, bakalaureat a mistr bohosloví
Národní divadlo moravskoslezské
KAPITÁN BRASSBOUND (OBRÁCENÍ KAPITÁNA BRASSBOUNDA)
Reverend Leslie Rankin, misionář
Národní divadlo moravskoslezské
JIŘÍKOVO VIDĚNÍ
Bodáček, voják
Národní divadlo moravskoslezské
PROTEKCE
Vilibald Pachout, úředník Paroplavební společnosti
Národní divadlo moravskoslezské
PEG MÉHO SRDCE
Christian Brent
Národní divadlo moravskoslezské
SLAMĚNÝ KLOBOUK
Felix, Fadinardův sluha
Národní divadlo moravskoslezské
BAŤOCH
Martin Chramosta, velitel hasičů v Linharticích
Národní divadlo moravskoslezské
MUŽ Z LOTERIE
Hamilton
Národní divadlo moravskoslezské
MAJITEL HUTÍ
Bachelin, notář
Národní divadlo moravskoslezské
SVATÁ JANA
Ladvenu, dominikán
Gilles de Rais (Modrovous)
Národní divadlo moravskoslezské
NA FAŘE
Doktor Geert
Národní divadlo moravskoslezské
NA VÝCHOD OD SUEZU
Lee Tai Čing
Národní divadlo moravskoslezské
PRAŽSKÝ FLAMENDR
Liskovec, obecní dozorce
Národní divadlo moravskoslezské
VIŠŇOVÝ SAD
Jaša, mladý lokaj
Národní divadlo moravskoslezské
SMRT MATKY JUGOVIČŮ
První posel
Kopiník
Národní divadlo moravskoslezské
KNOCK aneb TRIUMF MEDICINY
Učitel Bernard
Národní divadlo moravskoslezské
LÉTAVÝ LÉKAŘ
Gros-René, Gorgibův sluha
Národní divadlo moravskoslezské
NÁMLUVY PELOPOVY
Druhý náčelník sboru pisánských starců
Národní divadlo moravskoslezské
ZDRAVÁ NEMOCNÁ (MĚKKÝŠ)
Tom Kemp, Dulciin bratr
Národní divadlo moravskoslezské
ZVONĚNÍ NA POPLACH (POPLAŠNÝ ZVONEK) (NĚKDO ZVONÍ)
Raoul Lepichois
Národní divadlo moravskoslezské
ŽENICHOVÉ
Strachota, rytíř, její nápadník
Národní divadlo moravskoslezské
POTOPENÝ ZVON
Farář
Národní divadlo moravskoslezské
MACBETH
Ross, skotský šlechtic
Národní divadlo moravskoslezské
VESELÁ POHÁDKA O KOCOURU, KOHOUTU A STATEČNÉM KREJČÍKOVI
Princ
Národní divadlo moravskoslezské
PERIFERIE
První strážník
Národní divadlo moravskoslezské
PES A KOČKA
Blažek, kancelářský sluha
Národní divadlo moravskoslezské
MADAME SANS-GENE
Canouville, důstojník
Vinaigre, bubeník
Národní divadlo moravskoslezské
DANTON
Saint-Just
Národní divadlo moravskoslezské

1925/1926

Název inscenace Role Divadlo
JAN HUS
Petr Angeli, kardinál a papežský legát
Národní divadlo moravskoslezské
PASEKÁŘI
Dr. Šebl, Malinův švagr, oční lékař z Prahy
Národní divadlo moravskoslezské
Z NAŘÍZENÍ BYTOVÉ KOMISE
Viktor, jeho synovec
Národní divadlo moravskoslezské
VELBLOUD UCHEM JEHLY
Sluha
Národní divadlo moravskoslezské
ZVONĚNÍ NA POPLACH (POPLAŠNÝ ZVONEK) (NĚKDO ZVONÍ)
Raoul Lepichois
Národní divadlo moravskoslezské
VESELÁ POHÁDKA O KOCOURU, KOHOUTU A STATEČNÉM KREJČÍKOVI
Princ
Národní divadlo moravskoslezské
PERIFERIE
První strážník
Národní divadlo moravskoslezské
MADAME SANS-GENE
Canouville, důstojník
Vinaigre, bubeník
Národní divadlo moravskoslezské
PRINCEZNA PAMPELIŠKA
Obřadník
Jeho přítel
Národní divadlo moravskoslezské
MLUVÍCÍ OPICE
Zizi
Národní divadlo moravskoslezské
ZELENÁ BOHYNĚ
Watkins, jeho sluha
Národní divadlo moravskoslezské
DRUHÝ BŘEH
Sonnenthal
Dr. Kvěch
Národní divadlo moravskoslezské
CÁCORKA
Lojza Reban, jeho bratranec
Národní divadlo moravskoslezské
ČESKÁ KOMEDIE
Levinský
Národní divadlo moravskoslezské
DOMŮ
Umarov
Národní divadlo moravskoslezské
JINÝ VZDUCH
První host
Národní divadlo moravskoslezské
NA DNĚ
Satén (Sátin)
Národní divadlo moravskoslezské
BEJVÁVALO
Václav Ferkl, holič
Národní divadlo moravskoslezské
BITVA
Vikomt Hirata
Národní divadlo moravskoslezské
RUR
Dr. Gall. přednosta fyziologického a výzkumného oddělení R. U. R.
Národní divadlo moravskoslezské
ŠPANĚLSKÁ MUŠKA
Eduard Burwig, říšský poslanec, Emmin bratr
Národní divadlo moravskoslezské
LEV A KOČIČKA
Leopold Moise
Národní divadlo moravskoslezské
SMÍR TANTALŮV
Věštec
Národní divadlo moravskoslezské
MANŽELSTVÍ PANÍ HELENY
André Kellerman, ministerský úředník
Národní divadlo moravskoslezské
ŠEST POSTAV HLEDÁ AUTORA
Syn
Národní divadlo moravskoslezské
ŽIVNOST PANÍ WARRENOVÉ
Praed
Národní divadlo moravskoslezské
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Tranio, ve službách Lucentiových
Národní divadlo moravskoslezské
GARDOVÝ PORUČÍK
Kritik
Národní divadlo moravskoslezské
LESNÍ PANNA
Mladý Taussig, obchodník v Americe
Národní divadlo moravskoslezské
Sponzoři a partneři:
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners