Detail osoby

Ladislav Slíva

* 13. 11. 1941, Ostrava-Bartovice – † 19. 1. 2019, Havířov

dramaturg činohry SDO (1975–1980)
šéfdramaturg SDO (1980–1990)
ředitel Těšínského divadla (1990–1997)
dramaturg Slezského divadla v Opavě (1997–2004)
pedagog Janáčkovy konzervatoře (1997–2008)
dokumentátor v archivu NDM (1997–2017)

Vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Ostravě, kde odmaturoval roku 1958, následně nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde absolvoval studium dějin slovanských literatur a divadla – kombinaci ruský jazyk-český jazyk (1963, PhDr. 1984).

Divadelní činnosti se začal věnovat už během studií v brněnském Divadle X, kde působil po boku Evy Tálské, Ladislava Freje a Jiřího Štědroně. Roku 1963 studium dokončil a po ukončení magisterského studia nastoupil jako učitel na odborných učilištích v Ostravě a Havířově. Vedle své učitelské profese už příležitostně přispíval do periodik Mladá fronta a literárního měsíčníku Červený květ (1964–1968). Roku 1968 se stal referentem odboru kultury severomoravského Krajského národního výboru v Ostravě, kde se staral o divadelní a hudební kulturu kraje, avšak kvůli svým politickým postojům byl nucen brzy odejít. Divadelní profesi se prakticky věnoval od roku 1975, kdy nastoupil jako dramaturg a později jako šéf dramaturg činohry Státního divadla v Ostravě – zde setrval do roku 1990. Následně nastoupil jako ředitel Těšínského divadla v Českém Těšíně (1990–1996), pozici zástupce ředitele zde vykonával už v letech 1973–1974), a zároveň tam působil i jako dramaturg české scény. Jako dramaturg působil i posléze ve Slezském divadle v Opavě (1997–2004). V rozmezí let 1997 až 2008 byl rovněž pedagogem hudebně dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde působil i po nástupu do penze. Od roku 1997 vypomáhal v archivu Národního divadla moravskoslezského jako dokumentátor a archivář, a tuto činnost zcela ukončil až v lednu roku 2017. V posledních letech stále dramaturgicky hostoval v Národním divadle moravskoslezském, v Moravském divadle Olomouc i Těšínském divadle. Byl členem i několika významných divadelních porot, včetně poroty pro Ceny Thálie nebo Festivalu divadel Moravy a Slezska. Během svého profesního života přeložil přes třicet divadelních her z několika jazyků – ruštiny, polštiny i bulharštiny.

Ve svých recenzích, které publikoval koncem 60. let převážně v periodicích Tvorba a Mladá fronta, se zaměřoval především na dramaturgické aspekty inscenací či divadelních festivalů. Soustředil se na témata, aktualizace, a především na dramaturgicko-režijní výklady inscenátorů. Reflektoval rovněž divácké ohlasy a schopnost inscenace přinést publiku nové poznatky a divadelní zkušenosti.

Jeho posledním počinem bylo vydání sbírky vlastní poezie Zrnka ze strniště – život v básních i nebásních (2018).

 

Vzpomínky Ladislava Slívy – jak to bylo…

Hlučná samota
Velmi krásná inscenace Jana Kačera, údajně lepší než první uvedení tohoto textu v pražském Divadle Na zábradlí. Ale na čtvrtou reprízu přijela „popravčí četa“ v čele s ideologickým tajemníkem krajského výboru KSČ Ladislavem Brumkem a inscenaci zakázala s kuriózním odůvodněním, že zkreslujeme obraz dělnické třídy, protože hlavní postava, zaměstnanec sběrny papíru Hanťa, si každou knihu před jejím hozením do stoupy přečte, a „to přece typický dělník nedělá." Na zábradlí se ovšem tato hra uváděla v poklidu dále.

Hoře z rozumu

Režisér Jan Kačer chtěl tuto Gribojedovovu hru uvést, ale nevyhovoval mu překlad Bohumila Fraňka jako nemluvný a romanticky nadsazený.
Ladislav Slíva vzpomíná: „Jan Kačer mne vybídl k pořízení nového překladu. Ale ten neprošel u dramaturgické komise Divadelního ústavu, jež dávala závazná doporučení ministerstvu kultury, které nové hry a překlady lze povolit a které ne. Mým hlavním oponentem byl tehdejší dramaturg Divadla na Vinohradech Vladimír Horáček. Vypravil jsem se tedy za ním na odbornou diskusi, vyzbrojen navíc kladným posudkem vedoucího katedry rusistiky UP v Olomouci prof. dr. Miroslava Zahrádky. A ejhle: můj překlad, jenž vyšel z faktu, že Gribojedov svou hru psal hovorovým jazykem, a byl tedy ostřejší a útočnější, byl bez jakékoli diskuse povolen. Kolega Horáček si patrně svou znalostí ruštiny nebyl až tak jistý."
Tak to tehdy chodilo…
 

Inscenační tým

Inscenační tým

1975/1976

Název inscenace Funkce Divadlo
JAKO LEV
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DVA NA KONI, JEDEN NA OSLU
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DRUHÝ KONEC TMY
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
LUCERNA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
JMENINY
Dramaturgie
Úprava textu
Státní divadlo v Ostravě

1976/1977

Název inscenace Funkce Divadlo
LUCERNA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
JULIE UMÍRÁ KAŽDOU NOC
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
THYL ULENSPIEGEL
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
GOLEMANOV
Dramaturgie
Asistent režie
Úprava textu
Státní divadlo v Ostravě

1977/1978

Název inscenace Funkce Divadlo
LUCERNA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
EŠELON
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
KAVKAZSKÝ KŘÍDOVÝ KRUH
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DVACET MINUT S ANDĚLEM
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
HISTORKA S METÉREM
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
RADÚZ A MAHULENA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1978/1979

Název inscenace Funkce Divadlo
DVOJITÝ TEP SRDCE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
LEŤTE, BÍLÉ LABUTĚ
Dramaturgie
Úprava textu
Státní divadlo v Ostravě
DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DVA MUŽI V ŠACHU
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
KOMEDIE MASOPUSTU (VEČER TŘÍKRÁLOVÝ)
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1979/1980

Název inscenace Funkce Divadlo
KOMEDIE MASOPUSTU (VEČER TŘÍKRÁLOVÝ)
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
LETNÍ TOULKY
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
JAN HUS
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ŤULULUM
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ŽENITBA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1980/1981

Název inscenace Funkce Divadlo
ŤULULUM
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ŽENITBA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
VERANDA V LESE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
CESTA KARLA IV. DO FRANCIE A ZPĚT
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
BOUŘE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DÁMY A HUSAŘI
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
LEHÁRNA GRANDŮ
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
MŮJ HRAD
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1981/1982

Název inscenace Funkce Divadlo
CESTA KARLA IV. DO FRANCIE A ZPĚT
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
BOUŘE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DÁMY A HUSAŘI
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
LEHÁRNA GRANDŮ
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
BEZ LÁSKY I SMRTI
Dramaturgie
Překlad
Státní divadlo v Ostravě
IFIGENIE V AULIDĚ
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ANI SLOVO O LÁSCE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1982/1983

Název inscenace Funkce Divadlo
BOUŘE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
IFIGENIE V AULIDĚ
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ANI SLOVO O LÁSCE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DŮM NA NEBESÍCH
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ZNOVUZROZENÍ
Dramaturgie
Asistent režie
Státní divadlo v Ostravě
TVRDOHLAVÁ ŽENA A ZAMILOVANÝ ŠKOLNÍ MLÁDENEC
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
POHÁDKA JAKO POHLAZENÍ
Překlad
Úprava textu
Státní divadlo v Ostravě
MARIANA PINEDOVÁ
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
SESTUP ORFEŮV
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1983/1984

Název inscenace Funkce Divadlo
IFIGENIE V AULIDĚ
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ANI SLOVO O LÁSCE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DŮM NA NEBESÍCH
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ZNOVUZROZENÍ
Dramaturgie
Asistent režie
Státní divadlo v Ostravě
TVRDOHLAVÁ ŽENA A ZAMILOVANÝ ŠKOLNÍ MLÁDENEC
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
POHÁDKA JAKO POHLAZENÍ
Překlad
Úprava textu
Státní divadlo v Ostravě
MARIANA PINEDOVÁ
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ŽIVOTOPIS MÉHO STRÝCE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
MOTÝLI
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
HLUČNÁ SAMOTA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
KDO JE DIZZY GILLESPIE?
Překlad
Státní divadlo v Ostravě
HOŘE Z ROZUMU
Dramaturgie
Překlad
Státní divadlo v Ostravě

1984/1985

Název inscenace Funkce Divadlo
TVRDOHLAVÁ ŽENA A ZAMILOVANÝ ŠKOLNÍ MLÁDENEC
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
HLUČNÁ SAMOTA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
HOŘE Z ROZUMU
Dramaturgie
Překlad
Státní divadlo v Ostravě
PERIFÉRIE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
MOŘE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ZLATÝ KOČÁR
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
CHLAPEC S KYTAROU
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DOVOLENÁ S RIZIKEM
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1985/1986

Název inscenace Funkce Divadlo
CHLAPEC S KYTAROU
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ŠEST TUČŇÁČKŮ
Překlad
Úprava textu
Státní divadlo v Ostravě
VASSA ŽELEZNOVOVÁ
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
POVÍDKY Z VÍDEŇSKÉHO LESA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
PADALO LISTÍ, PADALA JABLÍČKA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
STARÁ HISTORIE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
LOUPEŽNÍK
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1986/1987

Název inscenace Funkce Divadlo
CHLAPEC S KYTAROU
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ŠEST TUČŇÁČKŮ
Překlad
Úprava textu
Státní divadlo v Ostravě
STARÁ HISTORIE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
LOUPEŽNÍK
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
PRINCEZNA T.
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
KRUTÉ HRY
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ZDALEKA NE TAK OŠKLIVÁ, JAK SE PŮVODNĚ ZDÁLO
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
SMRT V ZAHRADĚ GIRARDINŮ
Dramaturgie
Asistent režie
Státní divadlo v Ostravě
STARÝ DŮM
Dramaturgie
Asistent režie
Státní divadlo v Ostravě
KREJCAROVÁ OPERA
Dramaturgie
Asistent režie
Státní divadlo v Ostravě

1987/1988

Název inscenace Funkce Divadlo
ŽENSKÝ ZÁKON
Dramaturgie
Asistent režie
Státní divadlo v Ostravě
TRAMVAJ DO STANICE TOUHA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
NEBE NA ZEMI
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
JEŽEČEK ŽOŽO
Překlad
Úprava textu
Státní divadlo v Ostravě
ANTIGONA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1988/1989

Název inscenace Funkce Divadlo
ZDALEKA NE TAK OŠKLIVÁ, JAK SE PŮVODNĚ ZDÁLO
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
TRAMVAJ DO STANICE TOUHA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
NEBE NA ZEMI
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
PŘÍBĚH JANA JAKUBCE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
RACEK
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
PAPOUŠEK PAJ
Překlad
Státní divadlo v Ostravě
ČARODĚJKY ZE SALEMU
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
CHUŤ MEDU
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
PŘÍLIŠ POČESTNÁ ŽENA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1989/1990

Název inscenace Funkce Divadlo
NEBE NA ZEMI
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
ANTIGONA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
RACEK
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
CHUŤ MEDU
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
NÁHODNÁ SMRT ANARCHISTY
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
VÝHYBKA
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
BALKÁNSKÝ ŠPION
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
BUBU
Překlad
Státní divadlo v Ostravě
ZLOČIN A TREST
Překlad
Státní divadlo v Ostravě
ANO, ANO
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
FILOZOFSKÁ HISTORIE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
AUGUST AUGUST, AUGUST
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1990/1991

Název inscenace Funkce Divadlo
NEBE NA ZEMI
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
FILOZOFSKÁ HISTORIE
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě
AUGUST AUGUST, AUGUST
Dramaturgie
Státní divadlo v Ostravě

1991/1992

Název inscenace Funkce Divadlo
NEBE NA ZEMI
Dramaturgie

2005/2006

Název inscenace Funkce Divadlo
KAT A BLÁZEN
Dramaturgie
Úprava textu
Národní divadlo moravskoslezské
ZLOČIN A TREST
Překlad
Národní divadlo moravskoslezské

2006/2007

Název inscenace Funkce Divadlo
KAT A BLÁZEN
Dramaturgie
Úprava textu
Národní divadlo moravskoslezské

2007/2008

Název inscenace Funkce Divadlo
KAT A BLÁZEN
Dramaturgie
Úprava textu
Národní divadlo moravskoslezské

2008/2009

Název inscenace Funkce Divadlo
FIALKA Z MONTMARTRU
Dramaturgie
Úprava textu
Dramaturgická spolupráce
Národní divadlo moravskoslezské

2009/2010

Název inscenace Funkce Divadlo
FIALKA Z MONTMARTRU
Dramaturgie
Úprava textu
Dramaturgická spolupráce
Národní divadlo moravskoslezské

2011/2012

Název inscenace Funkce Divadlo
CHLÍV/PATERNOSTER
Překlad
Komorní scéna Aréna

2012/2013

Název inscenace Funkce Divadlo
CHLÍV/PATERNOSTER
Překlad
Komorní scéna Aréna

2016/2017

Název inscenace Funkce Divadlo
CAR SAMOZVANEC
Dramaturgie
Překlad
Národní divadlo moravskoslezské

2017/2018

Název inscenace Funkce Divadlo
CAR SAMOZVANEC
Dramaturgie
Překlad
Národní divadlo moravskoslezské

Obsazení

Obsazení

1976/1977

Název inscenace Role Divadlo
GOLEMANOV
Sluha
Státní divadlo v Ostravě

Články

Články

ZPRAVODAJ (09/1990)
(1. 9. 1990)

ZPRAVODAJ (12/1985)
(1. 12. 1985)

Sponzoři a partneři:
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners