Detail osoby

William Shakespeare

WILLIAM SHAKESPEARE (1564–1616)

Dne 26. dubna 1564 byl ve Stratfordu pokřtěn chlapec William Shakespeare. Oženil se v osmnácti letech s Ann Hathawayovou, která byla o osm let starší než on. Ke svatbě muselo být vydáno zvláštní povolení. Ženich byl nezletilý, do adventu, během něhož se sňatky neuzavírají, scházelo pouhých pět dní, Annin otec byl mrtev a ona sama těhotná. Šest měsíců na to bylo pokřtěno Shakespearovo první dítě Susanna. V roce 1585 přibyla dvojčata Hamnet a Judith. Jedenáct let poté zaznamenává matrika pohřeb jediného Shakespearova syna.

Léta mezi křtem jeho dětí a zjevením Shakespeara jako divadelníka v Londýně se nazývají „ztracená“ léta. Teorií je nepřeberně: Shakespeare mohl působit jako učitel, studovat práva, dát se naverbovat do vojska, cestovat po Evropě v průvodu nějakého význačného muže, být zatčen pro upytlačení jelena a prchnout do Londýna. Jedna z prvních zmínek o něm není právě příznivá. Když zchátralý vzdělanec a dramatik Robert Greene umíral špinavý, zavšivený a opuštěný na vypůjčené posteli na následky vlastní nezřízenosti, sepsal poslední pamflet Za groš vtipu vykoupeného miliónem pokání (1592). V něm oslovoval své kolegy, univerzitní vzdělance Marlowa, Nashe a Peela: „… - je tu jedna čerstvě povýšená Vrána, ozdobená naším peřím, která si se svým tygřím srdcem skrytým v kůži herce namýšlí, že umí nadouvat blankvers stejně jako vy všichni, a jako naprostý Johannes Fac Totum se pokládá za jediného scénotřasa v celé zemi.“ (Shakescene – Shakespeare).

To, že se mluví o herci a dramatikovi Shakespearovi, je jasné. V obraze vrány Greene Shakespeara napadá, že práci jiných vydává za vlastní. Od opovržlivého pamfletu se však mnozí distancovali. Za Shakespeara prý jasně mluvilo jeho umění a zdvořilé chování. Shakespeare měl také přátele z vyšších kruhů, kteří se ho byli ochotni zastat. V roce 1592 si majitel divadla Růže Philip Henslowe pochvaloval výtěžek z jeho historické hry Jindřich VI. 

     


V důsledku morové epidemie a následného uzavření divadel se začal Shakespeare věnovat poezii. Tiskem vyšly rozsáhlé básně Venuše a Adonis a Znásilnění Lukrécie s věnováním hraběti ze Southamptonu. V říjnu roku 1594 vznikla divadelní společnost Služebníci lorda komořího, k jejímž podílníkům Shakespeare patřil. Během posledních devíti let Alžbětiny vlády vystupovala společnost u dvora dvaatřicetkrát; od roku 1603 do roku 1616 pro nového krále Jakuba I. sehrála 177 představení – tedy víc než všechny ostatní společnosti dohromady. Ve třiceti pěti letech se stal Shakespeare desetiprocentním podílníkem nově zbudovaného divadla Svět (Globe), do kterého se vešlo 2000 diváků. V té době si koupil druhý největší dům ve Stratfordu. Po požáru divadla Svět v roce 1613 se vrátil do Stratfordu a v literární činnosti nepokračoval. Dne 25. března 1616 dal sepsat poslední vůli, v níž ne zrovna malý majetek odkázal svým dvěma dosud žijícím dcerám a na manželku pamatoval „druhou nejlepší postelí“. Pochován byl pod kamennou podlahou v kostele sv. Trojice.

Teprve roku 1623, tedy až po Shakespearově smrti, v tak zvaném Prvním foliu vyšlo 36 jeho komedií, tragédií a historických her, včetně osmnácti děl, která předtím nikdy nebyla otištěna. 

 

Inscenační tým

Inscenační tým

1921/1922

Název inscenace Funkce Divadlo
OTELLO
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

1924/1925

Název inscenace Funkce Divadlo
VESELÉ ŽENY WINDSORSKÉ (VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ)
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

1925/1926

Název inscenace Funkce Divadlo
ROMEO A JULIE
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

1928/1929

Název inscenace Funkce Divadlo
BOUŘE
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

1933/1934

Název inscenace Funkce Divadlo
FALSTAFF
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské
OTELLO
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

1936/1937

Název inscenace Funkce Divadlo
MACBETH
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

1941/1942

Název inscenace Funkce Divadlo
VESELÉ ŽENY WINDSORSKÉ (VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ)
Autor předlohy
České divadlo moravsko-ostravské

1946/1947

Název inscenace Funkce Divadlo
BOUŘE
Autor předlohy
Zemské divadlo v Ostravě

1947/1948

Název inscenace Funkce Divadlo
BOUŘE
Autor předlohy
Zemské divadlo v Ostravě
OTELLO
Autor předlohy
Zemské divadlo v Ostravě

1952/1953

Název inscenace Funkce Divadlo
POZDVIŽENÍ V EFESU
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1954/1955

Název inscenace Funkce Divadlo
FALSTAFF
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1955/1956

Název inscenace Funkce Divadlo
FALSTAFF
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1959/1960

Název inscenace Funkce Divadlo
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1966/1967

Název inscenace Funkce Divadlo
OTELLO
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1967/1968

Název inscenace Funkce Divadlo
OTELLO
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1969/1970

Název inscenace Funkce Divadlo
SEN NOCI SVATOJANSKÉ
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1979/1980

Název inscenace Funkce Divadlo
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1980/1981

Název inscenace Funkce Divadlo
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1986/1987

Název inscenace Funkce Divadlo
MACBETH
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1992/1993

Název inscenace Funkce Divadlo
OTELLO
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1993/1994

Název inscenace Funkce Divadlo
OTELLO
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

1994/1995

Název inscenace Funkce Divadlo
OTELLO
Autor předlohy
Státní divadlo v Ostravě

2004/2005

Název inscenace Funkce Divadlo
MACBETH
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

2005/2006

Název inscenace Funkce Divadlo
MACBETH
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské
FALSTAFF
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

2006/2007

Název inscenace Funkce Divadlo
FALSTAFF
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

2010/2011

Název inscenace Funkce Divadlo
FALSTAFF
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

2011/2012

Název inscenace Funkce Divadlo
ROMEO A JULIE
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

2012/2013

Název inscenace Funkce Divadlo
ROMEO A JULIE
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

2015/2016

Název inscenace Funkce Divadlo
HAMLET
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské

2016/2017

Název inscenace Funkce Divadlo
HAMLET
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské
RICHARD III.
Autor
Divadlo Petra Bezruče

2017/2018

Název inscenace Funkce Divadlo
HAMLET
Autor předlohy
Národní divadlo moravskoslezské
RICHARD III.
Autor
Divadlo Petra Bezruče
Sponzoři a partneři:
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners