Detail osoby

František Šec

(2.10.1919 Mladá Boleslav okr. Mladá Boleslav – 5.8.2005 Stará Turá, okr. Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika), divadelní a filmový herec

F. Š. se narodil v Mladé Boleslavi v rodině prokuristy automobilky Laurin & Klement Františka Š. a jeho manželky Eleonory. Po maturitě na mladoboleslavské reálce (1937) začal na otcovo přání studovat Vysokou obchodní školu v Praze (1937–39), kterou však nikdy nedokončil. Po uzavření vysokých škol nacisty se za druhé světové války živil jako úředník (Mladá Boleslav, Praha, Zvěřínek, Náchod), veškerý svůj volný čas však již tehdy věnoval ochotnickému divadlu (členem ochotnického spolku Osvěta v Náchodě).
U divadla se F. Š. objevil prvně ve svých 12 letech, když si v Mladé Boleslavi zahrál s místním ochotnickým spolkem Kolár hlavní roli v Tylově hře Nalezenec. Profesionálně nastoupil k divadlu jako šestadvacetiletý až po ukončení války v roce 1945, když se rozhodl ukončit svou úřednickou dráhu a zasvětit život múzám. Na základě inzerátu a úspěšně vykonaných zkoušek byl F. Š. s maximálním počtem bodů vybrán mezi 200 uchazeči a přijat jako elév do hereckého Studia při Zemském divadle v Liberci. Práce ve Studiu, braná jako polozaměstnání, donutila mladého herce přijmout i post tiskového referenta a korepetitora činohry. Působení v hereckém Studiu Zemského divadla v Liberci (1945–46) bylo pro začínajícího umělce pravou školou hereckého života. Pod režijním dohledem šéfa činohry Jaroslava Novotného a dalších osobností libereckého divadla (herci Eva Fousková a Jiří Vršťala vyučovali jevištní pohyb, širší pohled na tvorbu divadelního představení poskytoval ing. arch. Jiří Procházka ad.) se F. Š. seznámil v praxi s technikou herecké práce.
Revolučnost poválečné doby však přiměla mladého herce opustit po jedné divadelní sezoně liberecké Studio a následovat režiséra J. Novotného do nově založeného agitačního souboru Divadlo Modrá halena (1947–48). Výjezdní charakter divadelního souboru, který se realizoval zejm. produkcemi v továrnách a závodech, umožnil F. Š. získat specifické herecké zkušenosti, které uplatnil po zrušení souboru v roce 1948 při svém prvním profesionálním angažmá v Pardubicích.
Východočeské divadlo v Pardubicích mělo pro herecký růst F. Š. klíčový význam (1948–50). Pod vedením pražských režisérů Jana Škody, Karla Palouše a Oty Ornesta byly v pardubickém oblastním divadle vychovány nové talenty, s nimiž se počítalo při doplňování hlavních hereckých souborů v republice. Velký počet premiér a umělecky zajímavých rolí pomohli i F. Š rozhojnit dosud ne příliš široký herecký rejstřík. V Pardubicích se F. Š. setkal s shakespearovskými postavami, které jej provázely celý herecký život (Falstaff, W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské; Petruccio, W.Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), cizí mu však nebyly ani další postavy klasického repertoáru (Jegor Bulyčov, M.Gorkij: Jegor Bulyčov a ti druzí; Bezsemenov, M.Gorkij: Měšťáci).
Působení v Pardubicích F. Š. zviditelnilo v uměleckých kruzích a po dvou tamních sezonách přišla v roce 1950 lákavá nabídka ze Státního divadla Oldřicha Stibora v Olomouci. F. Š. tuto nabídku přijal, ale poté, co se nepohodl s vedením divadla odešel po roce (1950–51) do Divadla J. K. Tyla v Plzni (1951–1953), aby se po urovnání sporů opětně do Olomouce vrátil (1954–1961). Do moravské metropole netáhly mladého herce pouze větší herecké příležitosti, ale zejm. členka činoherního souboru Zora Rozsypalová (1922–2010), se kterou se seznámil při inscenaci Lavreněvovy hry Hlas Ameriky. Na Staroměstské radnici v Praze spolu dne 17. 9. 1951 uzavřeli sňatek a na počátku roku 1952 založili také rodinu (syn Martin Šec, nar. 13.2.1952, Praha, filmový a divadelní kameraman). V Olomouci se pro potřeby divadla věnoval F. Š. vedle vlastní herecké práce i překladům cizojazyčných her do češtiny (M. A. Bulgakov: Dni Turbinových, Praha 1957; L. D. Agranovič: Čertova říčka, Praha 1958; A. N. Arbuzov: Dům na předměstí, Praha 1960). Sedmileté působení v Olomouci ukončil o prázdninách 1961 a společně s manželkou Zorou Rozsypalovou odešel do Ostravy, kde se stal od 28. 7. 1961 sólistou činohry místního Státního divadla (pevné angažmá 28. 7. 1961–30. 9. 1991).
Do Ostravy přišel F. Š. již jako vyzrálý herec. Za výsostného režijního vedení Radima Kovala (1924–1985) rozehrál na prknech hlavní ostravské scény své intelektuální herectví, ve kterém se snažil nevytvářet roli pouze její vnější nápodobou, ale postihnout zejm. její vnitřní život. Každou roli se snažil zasadit do celkového kontextu hry a konfrontovat jí nejen s myšlením ostatních postav, ale zejména s trendy v soudobém divadelnictví a názory návštěvníků divadla. Herecká vyzrálost a schopnost vcítit se do charakteru jednotlivých rolí jej předurčovaly k široké paletě hereckých úloh od žánrově drobných a bezvýznamných až po postavy hlavní. Ostravskému publiku se tak za dobu svého více než třicetiletého působení mohl F. Š. představit v dílech světové klasiky (Charley, A.Miller: Smrt obchodního cestujícího, 1962; Marcus Brutus, W. Shakespeare: Julius Caesar, 1964; Kreon, Euripides: Médea, 1965; J. Dorn, A. P. Čechov: Racek, 1965; Kapulet, W. Shakespeare: Romeo a Julie, 1973; Dóže, W. Shakespeare: Othello, 1985; Starý kníže, L. N. Tolstoj: Vojna a mír, 1987 ad.), stejně jako v dílech českých autorů (Česta, J. K. Tyl:Drahomíra, 1964; Josef Gross, V. Havel: Vyrozumění, 1965; biskup pražský Dobeš z Bechyně, J. Hilbert: Falkenštejn, 1968; Kochan, F. Hrubín: Oldřich a Božena, 1968; Otec Scholastykus, J. Drda: Hrátky c čertem, 1973; Otec, K. Čapek: Matka, 1974; Jan Hlubina, F. Šrámek: Měsíc nad řekou, 1974; Strojmír, J. Zeyer: Raduz a Mahulena, 1978; Jan XXIII., J. K. Tyl: Jan Hus, 1980; aj.). Životními rolemi F. Š. se na ostravském jevišti stali lord komoří Thomas More v Boltově Člověku pro všechny časy (1963), Quentin v Millerově hře Po pádu (1964), prezident von Walter v Schillerových Úkladech a lásce (1967) a farář Kašpar Zachar v Boučkově Noci pastýřů (1984). Na konci září 1991 odešel F. Š. na zasloužený odpočinek, ale se svou mateřskou scénou spolupracoval i v následujících letech (Komorník, F. Dürrenmatt: Návštěva staré dámy, 1998)). Poslední rolí, kterou v Ostravě vytvořil byl D´Artagnan ve hře E. Rostanda Cyrano z Bergeracu (2000). Kariéru F. Š. neblaze poznamenal jeho občanský postoj v krizových letech 1968/69, kdy byl za své sympatie s obrodným procesem obsazován pouze do menších a relativně bezvýznamných rolí. V souvislosti s jeho názory mu byl rovněž zamezen vstup do televize, rozhlasu a filmu. V závěru své divadelní kariéry byl F. Š. oceněn Křišťálovou růží na svůj přínos poezii (1997). Na konci života zpracoval F. Š. své vzpomínky na atmosféru u olomouckého divadla na počátku 50. let (román Sezona vyšel v roce 2005 po smrti autora).
Kromě divadla se F. Š. věnoval okrajově i televizi a filmu. S filmem začal spolupracovat na počátku 50. let, kdy debutoval postavou gestapáka Bohneho se snímku z období druhé světové války s názvem Malý partyzán (1950). Díky mimopražským divadelním angažmá a jiným než hereckým aktivitám se na filmové plátno vrátil až na počátku 60. let v rolích důlního inženýra (Začít znova, 1963) a Dostála v komedii Neobyčejná třída (1964). Po letech normalizace mu herecké příležitosti nabídla až nová éra po roce 1989, kdy se objevil např. ve snímcích Odsouzen k životu (1991) nebo Sjezd abiturientů (2000), diváci se jej však nejvíce zapamatovali jako vlídného kavárenské průvodce ve Lipusově a Vávrově televizním cyklu Šumná města (1995–2004). Naposledy se F. Š. objevil před filmovou kamerou ve snímku Milenci a vrazi (2004), kde ztvárnil nevelkou úlohu umírajícího správce domu.
F. Š. zemřel 5. 8. 2005 během letní dovolené ve Staré Turé na Slovensku. Poslední rozloučení s hercem proběhlo v úzkém rodinném kruhu v Praze-Ďáblicích, ostravská kulturní veřejnost mu mohla vzdát svůj hold při vzpomínkovém aktu v Divadle Antonína Dvořáka 11. 9. 2005. Ostatky F. Š. si u sebe v Praze ponechal hercův syn, kameraman Martin Šec.

Kamil Rodan

 

Bibl: Sezona. Ostrava 2005, 371 s.

Lit.:Archiv NDM, osobní složka František Šec (1961–2005); Informační dotazník Martina Šece (17. 7. 2011); 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979.

 

Šec, František. In Biografický slovník Slezska a severní Moravy (Supplementum č.1), vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ostrava 2011. ISBN 978-80-7368-638-3. s. 174–176.
 

Inscenační tým

Inscenační tým

1957/1958

Název inscenace Funkce Divadlo
BÍLÝ AKÁT
Překlad
Státní divadlo v Ostravě

1959/1960

Název inscenace Funkce Divadlo
KDYŽ ZPÍVÁ MÁJ
Překlad
Státní divadlo v Ostravě

1961/1962

Název inscenace Funkce Divadlo
LÍZINKA A LEV
Překlad
Státní divadlo v Ostravě

1983/1984

Název inscenace Funkce Divadlo
DÁMA S JABLKY
Překlad
Státní divadlo v Ostravě

Obsazení

Obsazení

1961/1962

Název inscenace Role Divadlo
JEGOR BULYČOV A TI DRUZÍ
Pavlin, pop
Státní divadlo v Ostravě
DNES JEŠTĚ ZAPADÁ SLUNCE NAD ATLANTIDOU
Vladař
Státní divadlo v Ostravě
BEZVÝZNAMNÁ ŽENA
Lord Illingworth
Státní divadlo v Ostravě
RICHARD III.
Král Edvard IV.
Státní divadlo v Ostravě
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Starší – Fogg
Státní divadlo v Ostravě

1962/1963

Název inscenace Role Divadlo
ARISTOKRATI
Sadovskij
Státní divadlo v Ostravě
SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO
Charley
Státní divadlo v Ostravě
VÁLKA S MLOKY
Šéfreportér
Státní divadlo v Ostravě
ČLOVĚK PRO VŠECHNY ČASY (ČLOVĚK PRO KAŽDÉ POČASÍ)
Tomáš More
Státní divadlo v Ostravě
JIZVA
Arnošt Šeba
Státní divadlo v Ostravě

1963/1964

Název inscenace Role Divadlo
MOLIÉRE
Markýz de Charron, pařížský arcibiskup
Státní divadlo v Ostravě
RODINNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Charles Piper
Státní divadlo v Ostravě
PŮLDOMEK
Fred Midway
Státní divadlo v Ostravě
JULIUS CAESAR
Marcus Brutus, spiklenec proti Juliu Caesaru
Státní divadlo v Ostravě
DRAHOMÍRA A JEJÍ SYNOVÉ (KRVAVÉ KŘTINY)
Česta, kněz pohanský
Státní divadlo v Ostravě

1964/1965

Název inscenace Role Divadlo
PO PÁDU
Quentin
Státní divadlo v Ostravě
VELKÁ PARUKA
Nový generál
Státní divadlo v Ostravě
MEDEA
Kreon, vladař v Korintě
Státní divadlo v Ostravě
SVATÁ JANA
Richard de Beauchamp, hrabě z Warwicku
Státní divadlo v Ostravě
MARIE OCTOBRE
Thibaud
Státní divadlo v Ostravě

1965/1966

Název inscenace Role Divadlo
RACEK
Jevgenij Sergejevič Dorn, lékař
Státní divadlo v Ostravě
VYROZUMĚNÍ
Josef Gross, ředitel úřadu
Státní divadlo v Ostravě
ŽENSKÝ BOJ
Storoch
Státní divadlo v Ostravě
PEKAŘ A KOČKA
Markýz
Státní divadlo v Ostravě
OKAMŽIK PŘED FINIŠEM
Sam
Státní divadlo v Ostravě

1966/1967

Název inscenace Role Divadlo
LETNÍ HOSTÉ
Šalimov Jakov Petrovič, spisovatel
Státní divadlo v Ostravě
NOC IGUANY
Nonno (Jonathan Coffin)
Státní divadlo v Ostravě
ÚKLADY A LÁSKA
Von Walter, president
Státní divadlo v Ostravě
ZAHRADA NA KŘÍDĚ
Soudce
Státní divadlo v Ostravě
VŠECHNY ZVONY SVĚTA
Dr. Masný Milan, literární kritik a historik
Státní divadlo v Ostravě

1967/1968

Název inscenace Role Divadlo
SMRT IVANA HROZNÉHO
Zacharin
Státní divadlo v Ostravě
OBCHODNÍK S DEŠTĚM
H. C. Curry, otec
Státní divadlo v Ostravě
FALKENŠTEJN
Biskup pražský Dobeš z Bechyně
Státní divadlo v Ostravě
JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Jiří Voborský
Státní divadlo v Ostravě

1968/1969

Název inscenace Role Divadlo
OLDŘICH A BOŽENA ANEB KRVAVÉ SPIKNUTÍ V ČECHÁCH
Kochan
Státní divadlo v Ostravě
ZALAMEJSKÝ RYCHTÁŘ
Don Lope de Figueroa
Státní divadlo v Ostravě
PODZIMNÍ ZAHRADA
Edvard Grossman
Státní divadlo v Ostravě
ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA ANEB POSEDLOST
Dirigent Dohnal
Státní divadlo v Ostravě

1969/1970

Název inscenace Role Divadlo
KRÁL JAN
Filip, král francouzský
Státní divadlo v Ostravě
PLAY STRINDBERG
Kurt
Státní divadlo v Ostravě
VĚTŠÍ MĚSTO PRAŽSKÉ
Kunrad, opat zbraslavský
Státní divadlo v Ostravě
VZHŮRU NA LETNÍ BYT
Fulgenzio, Leonardův přítel
Státní divadlo v Ostravě

1970/1971

Název inscenace Role Divadlo
VZHŮRU NA LETNÍ BYT
Fulgenzio, Leonardův přítel
Státní divadlo v Ostravě
NA DNĚ
Michal Berlák, majitel noclehárny
Státní divadlo v Ostravě
PŘEJ A BUDE TI PŘÁNO aneb CO DĚLÁTE V NEDĚLI?
Valerián Netřeba, pražský měšťan
Státní divadlo v Ostravě
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOT
Baron
Státní divadlo v Ostravě

1971/1972

Název inscenace Role Divadlo
NA DNĚ
Michal Berlák, majitel noclehárny
Státní divadlo v Ostravě
OMLUVTE PORUCHU
Šťastný
Státní divadlo v Ostravě
MANON LESCAUT
Slepý žebrák
Státní divadlo v Ostravě
KOŠILKA
Marek Jan
Státní divadlo v Ostravě
SÓLO PRO BICÍ (HODINY)
Reiner
Státní divadlo v Ostravě

1972/1973

Název inscenace Role Divadlo
TŘETÍ ZVONĚNÍ
Pilz
Státní divadlo v Ostravě
ROMEO A JULIE
Kapulet, hlava dvou znepřátelených rodů
Státní divadlo v Ostravě
LOUPEŽNÍK
Soused
Státní divadlo v Ostravě
CESTA K DOMOVU (BLATOUCHY)
Klíma
Státní divadlo v Ostravě

1973/1974

Název inscenace Role Divadlo
ROMEO A JULIE
Kapulet, hlava dvou znepřátelených rodů
Státní divadlo v Ostravě
TEN MILÝ STARÝ DŮM
Erast Petrovič, její muž
Státní divadlo v Ostravě
HRÁTKY S ČERTEM
Otec Školastykus, poustevník
Státní divadlo v Ostravě
DĚTI SLUNCE
Nazar Avdějevič
Státní divadlo v Ostravě
MATKA
Otec
Státní divadlo v Ostravě

1974/1975

Název inscenace Role Divadlo
MATKA
Otec
Státní divadlo v Ostravě
MĚSÍC NAD ŘEKOU
Jan Hlubina
Státní divadlo v Ostravě
LOŇSKÉHO LÉTA V ČULIMSKU
Pomigalov
Státní divadlo v Ostravě
MORDOVÁ ROKLE
Vojtěch
Státní divadlo v Ostravě
NĚMCI
Profesor Sonnebruch
Státní divadlo v Ostravě
NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY
Lékař
Státní divadlo v Ostravě

1975/1976

Název inscenace Role Divadlo
NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY
Lékař
Státní divadlo v Ostravě
JAKUB OBERVA
Jindřich Bernát, sedlák
Státní divadlo v Ostravě
SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE
Ezra Mannon
Státní divadlo v Ostravě
DVA NA KONI, JEDEN NA OSLU
Stařík, zvaný Psí noha
Státní divadlo v Ostravě
DRAHÝ LHÁŘ
George Bernard Shaw
Státní divadlo v Ostravě

1976/1977

Název inscenace Role Divadlo
LUCERNA
Žán
Státní divadlo v Ostravě
THYL ULENSPIEGEL
Inkvizitor
Státní divadlo v Ostravě
SEN SVATOJANSKÉ NOCI
Kdoulíček, tesař
Státní divadlo v Ostravě
MAŠKARÁDA
Adam Petrovič Šprich
Státní divadlo v Ostravě
AŤ ŽIJE KRÁLOVNA
Cecil
Státní divadlo v Ostravě

1977/1978

Název inscenace Role Divadlo
LUCERNA
Žán
Státní divadlo v Ostravě
SEN SVATOJANSKÉ NOCI
Kdoulíček, tesař
Státní divadlo v Ostravě
MAŠKARÁDA
Adam Petrovič Šprich
Státní divadlo v Ostravě
CYRANO Z BERGERACU
Carbon de Castel - Jaloux
Státní divadlo v Ostravě
KAVKAZSKÝ KŘÍDOVÝ KRUH
Georgi Abašvili, guvernér
Státní divadlo v Ostravě
LÁSKY HRA OSUDNÁ
Brighella, zvaný Fichetto, Finochetto, nebo Zane, Bobčinský, Správce Zemljanika
Státní divadlo v Ostravě
RADÚZ A MAHULENA
Stojmír, král tatranský
Státní divadlo v Ostravě

1978/1979

Název inscenace Role Divadlo
SEN SVATOJANSKÉ NOCI
Kdoulíček, tesař
Státní divadlo v Ostravě
CYRANO Z BERGERACU
Carbon de Castel - Jaloux
Státní divadlo v Ostravě
LÁSKY HRA OSUDNÁ
Brighella, zvaný Fichetto, Finochetto, nebo Zane, Bobčinský, Správce Zemljanika
Státní divadlo v Ostravě
LEŤTE, BÍLÉ LABUTĚ
Druhý pytlák
Státní divadlo v Ostravě
DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT
Kníže Belzezub, vládce pekel
Státní divadlo v Ostravě
RVÁČ
Váňuša, sluha u Pěrekatovových
Státní divadlo v Ostravě

1979/1980

Název inscenace Role Divadlo
CYRANO Z BERGERACU
Carbon de Castel - Jaloux
Státní divadlo v Ostravě
RVÁČ
Váňuša, sluha u Pěrekatovových
Státní divadlo v Ostravě
NÁMĚSTÍČKO
Fabrizio
Státní divadlo v Ostravě
JAN HUS
Jan XXIII., římský papež
Státní divadlo v Ostravě
ŤULULUM
Pinchard
Státní divadlo v Ostravě
TŘINÁCT VŮNÍ
Dědeček
Státní divadlo v Ostravě

1980/1981

Název inscenace Role Divadlo
RVÁČ
Váňuša, sluha u Pěrekatovových
Státní divadlo v Ostravě
TŘINÁCT VŮNÍ
Dědeček
Státní divadlo v Ostravě
DÁMY A HUSAŘI
Major
Státní divadlo v Ostravě
MARYŠA
Franěk
Státní divadlo v Ostravě

1981/1982

Název inscenace Role Divadlo
TŘINÁCT VŮNÍ
Dědeček
Státní divadlo v Ostravě
ZLODĚJKA Z MĚSTA LONDÝNA
Pán
Státní divadlo v Ostravě
DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK
Soudní rada
Soudní rada
2. část Pražanů
Hubený voják
Hubený voják
2. voják
Státní divadlo v Ostravě
VÉVODKYNĚ VALDŠTEJNSKÝCH VOJSK
Valdštejn z roku 1634 (V 34), mrtvý Valdštejn, jeho duch, jeho stín
Státní divadlo v Ostravě
ČTRNÁCTÝ HRABĚ GURNEY
Biskup Lampton
Státní divadlo v Ostravě
ČAS TVÉHO ŽIVOTA
Kit Carson, pamětník bojů s Indiány
Státní divadlo v Ostravě

1982/1983

Název inscenace Role Divadlo
VÉVODKYNĚ VALDŠTEJNSKÝCH VOJSK
Valdštejn z roku 1634 (V 34), mrtvý Valdštejn, jeho duch, jeho stín
Státní divadlo v Ostravě
ČTRNÁCTÝ HRABĚ GURNEY
Biskup Lampton
Státní divadlo v Ostravě
ČAS TVÉHO ŽIVOTA
Kit Carson, pamětník bojů s Indiány
Státní divadlo v Ostravě
ADAM A EVA
Bůh
Státní divadlo v Ostravě
TVRDOHLAVÁ ŽENA A ZAMILOVANÝ ŠKOLNÍ MLÁDENEC
Ezechiel, chudý žid
Státní divadlo v Ostravě
KRYSAŘ
Strumm
Státní divadlo v Ostravě
SESTUP ORFEŮV
Jabe Torrance
Státní divadlo v Ostravě

1983/1984

Název inscenace Role Divadlo
ČTRNÁCTÝ HRABĚ GURNEY
Biskup Lampton
Státní divadlo v Ostravě
TVRDOHLAVÁ ŽENA A ZAMILOVANÝ ŠKOLNÍ MLÁDENEC
Ezechiel, chudý žid
Státní divadlo v Ostravě
KRYSAŘ
Strumm
Státní divadlo v Ostravě
ŽIVOTOPIS MÉHO STRÝCE
Strýc nejstarší, Janeček Josef
Státní divadlo v Ostravě
VAJÍČKO
Dufiquet
Státní divadlo v Ostravě
RICHARD II.
Edmund Langley, vévoda z Yorku, králův strýc
Státní divadlo v Ostravě
DŮM SE SEDMI BALKÓNY
Don Germán
Státní divadlo v Ostravě
HOŘE Z ROZUMU
Filka
Státní divadlo v Ostravě

1984/1985

Název inscenace Role Divadlo
TVRDOHLAVÁ ŽENA A ZAMILOVANÝ ŠKOLNÍ MLÁDENEC
Ezechiel, chudý žid
Státní divadlo v Ostravě
KRYSAŘ
Strumm
Státní divadlo v Ostravě
RICHARD II.
Edmund Langley, vévoda z Yorku, králův strýc
Státní divadlo v Ostravě
HOŘE Z ROZUMU
Filka
Státní divadlo v Ostravě
NOC PASTÝŘŮ
Kašpar Zachar, rožmitálský farář
Státní divadlo v Ostravě
OTHELLO
Dóže
Státní divadlo v Ostravě
PEKAŘ JAN MARHOUL
Ředitel
Státní divadlo v Ostravě

1985/1986

Název inscenace Role Divadlo
RICHARD II.
Edmund Langley, vévoda z Yorku, králův strýc
Státní divadlo v Ostravě
OTHELLO
Dóže
Státní divadlo v Ostravě
PEKAŘ JAN MARHOUL
Ředitel
Státní divadlo v Ostravě
PADALO LISTÍ, PADALA JABLÍČKA
Oberst
Státní divadlo v Ostravě
GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA
Guvernér
Státní divadlo v Ostravě

1986/1987

Název inscenace Role Divadlo
OTHELLO
Dóže
Státní divadlo v Ostravě
CESTUJÍCÍ BEZ ZAVAZADEL
Správce u Dupontů
Státní divadlo v Ostravě
SMRT V ZAHRADĚ GIRARDINŮ
Rousseau J.J.
Státní divadlo v Ostravě
DÁMA OD MAXIMA
Emil
Státní divadlo v Ostravě

1987/1988

Název inscenace Role Divadlo
VOJNA A MÍR
Starý kníže, Andrejův otec
Státní divadlo v Ostravě
IDEÁLNÍ MANŽEL
Hrabě z Cavershamu, rytíř Podvazkového řádu
Státní divadlo v Ostravě
DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ
Sir Lawrence Wargrave
Státní divadlo v Ostravě
HAMLET
Anglický vyslanec
Státní divadlo v Ostravě

1988/1989

Název inscenace Role Divadlo
LUCERNA
Žán
Státní divadlo v Ostravě
HAMLET
Anglický vyslanec
Státní divadlo v Ostravě
DR. JOHANN FAUST ...
Pan Vágner
Státní divadlo v Ostravě
HELENKA JE RÁDA ANEB SLAMĚNÝ KLOBOUK
Generál
Státní divadlo v Ostravě
FRANK PÁTÝ
Traugott von Friedemann, prezident státu
Státní divadlo v Ostravě

1989/1990

Název inscenace Role Divadlo
HAMLET
Anglický vyslanec
Státní divadlo v Ostravě
MACBETH
Duncan, skotský král
Státní divadlo v Ostravě
ASANACE
Kuzma Plechanov
Státní divadlo v Ostravě
ČLOVĚK PRO KAŽDÉ POČASÍ
Kardinál Wolsey
Státní divadlo v Ostravě

1990/1991

Název inscenace Role Divadlo
MACBETH
Duncan, skotský král
Státní divadlo v Ostravě
ČLOVĚK PRO KAŽDÉ POČASÍ
Kardinál Wolsey
Státní divadlo v Ostravě
SHAPIRA
Trang
Státní divadlo v Ostravě
MANON LESCAUT
Slepý žebrák
Státní divadlo v Ostravě
DON JUAN
Don Tenorio
Státní divadlo v Ostravě

1991/1992

Název inscenace Role Divadlo
MANON LESCAUT
Slepý žebrák
Státní divadlo v Ostravě
KUPEC BENÁTSKÝ
Dóže
Státní divadlo v Ostravě
TŘI MUŠKETÝŘI
De Treville
Státní divadlo v Ostravě

1992/1993

Název inscenace Role Divadlo
KUPEC BENÁTSKÝ
Dóže
Státní divadlo v Ostravě
TŘI MUŠKETÝŘI
De Treville
Státní divadlo v Ostravě
FIESCO A JEHO JANOVSKÉ SPIKNUTÍ
Andrea Doria, vévoda janovský
Státní divadlo v Ostravě
VZBOUŘENÍ V BLÁZINCI
Ředitel
Státní divadlo v Ostravě
KRÁLOVSKÝ HON NA SLUNCE
Starý Martin
Státní divadlo v Ostravě

1993/1994

Název inscenace Role Divadlo
TŘI MUŠKETÝŘI
De Treville
Státní divadlo v Ostravě
JAK SE VÁM LÍBÍ
Adam
Státní divadlo v Ostravě
HOBIT ANEB CESTA ZA POKLADEM
Vypravěč
Státní divadlo v Ostravě
ELEKTRA / ORESTÉS
Thersités, věštec
Státní divadlo v Ostravě

1994/1995

Název inscenace Role Divadlo
TŘI MUŠKETÝŘI
De Treville
Státní divadlo v Ostravě
JAK SE VÁM LÍBÍ
Adam
Státní divadlo v Ostravě
ELEKTRA / ORESTÉS
Thersités, věštec
Státní divadlo v Ostravě
LAKOMEC
Policejní komisař
Státní divadlo v Ostravě
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Pop
Národní divadlo moravskoslezské

1995/1996

Název inscenace Role Divadlo
TŘI MUŠKETÝŘI
De Treville
Národní divadlo moravskoslezské
JAK SE VÁM LÍBÍ
Adam
Národní divadlo moravskoslezské
LAKOMEC
Policejní komisař
Národní divadlo moravskoslezské
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Pop
Národní divadlo moravskoslezské
VĚC MAKROPULOS
Hauk-Šendorf
Lékař
Národní divadlo moravskoslezské
HRDINA ZÁPADU
Philly Cullen
Národní divadlo moravskoslezské

1996/1997

Název inscenace Role Divadlo
LAKOMEC
Policejní komisař
Národní divadlo moravskoslezské
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Pop
Národní divadlo moravskoslezské
VĚC MAKROPULOS
Hauk-Šendorf
Lékař
Národní divadlo moravskoslezské
ČERVENÝ A ČERNÝ
Farář Chélan
Národní divadlo moravskoslezské
KOČIČÍ HRA
Číšník
Národní divadlo moravskoslezské

1997/1998

Název inscenace Role Divadlo
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Pop
Národní divadlo moravskoslezské
ČERVENÝ A ČERNÝ
Farář Chélan
Národní divadlo moravskoslezské
KOČIČÍ HRA
Číšník
Národní divadlo moravskoslezské
JAK SNADNO A RYCHLE UDĚLAT KARIÉRU
Womper, prezident správní rady
Národní divadlo moravskoslezské
NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY
Komorník
Národní divadlo moravskoslezské

1998/1999

Název inscenace Role Divadlo
NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY
Komorník
Národní divadlo moravskoslezské
LUCERNA
Žan
Národní divadlo moravskoslezské

1999/2000

Název inscenace Role Divadlo
NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY
Komorník
Národní divadlo moravskoslezské
LUCERNA
Žan
Národní divadlo moravskoslezské
CYRANO DE BERGERAC
D´Artagnan
Národní divadlo moravskoslezské

2000/2001

Název inscenace Role Divadlo
LUCERNA
Žan
Národní divadlo moravskoslezské
CYRANO DE BERGERAC
D´Artagnan
Národní divadlo moravskoslezské

2001/2002

Název inscenace Role Divadlo
CYRANO DE BERGERAC
D´Artagnan
Národní divadlo moravskoslezské

Fotogalerie

Fotogalerie

Články

Články

Sponzoři a partneři:
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners
Sponsors and partners